5.04 Dua të kthej mallra/shërbime dhe të marr një rimbursim. Çfarë të bëjë?

Ju duhet të kontaktoni tregtarin direkt me një kërkesë për të kthyer para për mallra/shërbimet e paguara.

Informacioni i kontaktit të Merchant mund të gjendet në letrën e konfirmimit të pagesës që keni marrë në emailin tuaj.