5.03 Unë kam dërguar një mesazh SMS, por nuk kam marrë shërbimin. Çfarë të bëjë?

Nëse keni paguar për shërbime me SMS, duhet të kontaktoni direkt administratorin e faqes në internet në lidhje me ofrimin e shërbimit.

Detajet e kontaktit specifikohen zakonisht për klientët në faqen e internetit: numrin e telefonit ose adresën e postës elektronike.