5.02 Unë kam kontaktuar me tregtarin, por kurrë nuk kam marrë përgjigje. Me kë të kontaktoj tutje?

Ju lutemi plotësoni kërkesën këtu duke siguruar të gjitha informacionet që lidhen me këtë çështje. Ne do të ndërmjetësojmë midis jush dhe tregtarit për të zgjidhur situatën.