5.01 Kam paguar mallra/shërbime, por nuk i kam marrë ato. Çfarë të bëjë?

Nëse keni pyetje në lidhje me sigurimin ose shpërndarjen e mallrave/shërbimeve, ju lutemi kontaktoni direkt tregtarin.

Detajet e kontaktit të një tregtari mund të gjenden në letrën e konfirmimit të pagesës që ju është dërguar me email.