Njohuri bazë: 4. Llogaria IBAN.
4.06 Numri i llogarisë IBAN

Klientët e Paysera automatikisht u jepet një numër llogari IBAN i përbërë nga 20 shifra.

Pavarësisht nga vendi i klientit, kodi i vendit është "LT".

Njëmbëdhjetë shifrat e fundit përputhen me numrin aktual të llogarisë Paysera.

Për shembull:

Numri i llogarisë së brendshme Paysera:

EVPXX10001774350

Numri i llogarisë IBAN:

LTXX 3500 0100 0177 4350