Njohuri bazë: 4. Llogaria IBAN.
4.05 Sigurimi i llogarive IBAN

Çdo klienti Paysera, i cili është regjistruar në sistem dhe ka përfunduar proceduren e identifikimit, i caktohet automatikisht një numër llogarie IBAN dhe nuk ka pse të kryejë ndonjë procedurë shtesë.

Për klientët në Bullgari, është dhënë një numër shtesë i llogarisë BG IBAN i cili përdoret për të marrë transfere në monedhë BGN nga bankat lokale në Bullgari.