Njohuri bazë: 4. Llogaria IBAN.
4.04 Përfitimet e përdorimit të llogarive IBAN

Klientët e Paysera mund të përdorin të njëjtin format të numrit të llogarisë si në çdo bankë tjetër, dhe kur transferohen para, marrësi mund të shoh nga cili person apo kompani specifike kanë marrë paratë.

Klientët mund të kryejnë dhe të marrin transfere standarde në monedhën EUR nga çdo vend anëtar i EEA-s dhe gjithashtu të kryejnë dhe të marrin transfere të menjëhershme SEPA. Transferet e menjëhershme (SEPA Instant) kryhen gjithashtu vetëm në vendet e EEA-s dhe vetëm nëse banka e marrësit është bashkuar me sistemin SEPA.