Njohuri bazë: 4. Llogaria IBAN.
4.03 Pse Paysera përdor numrat e llogarisë IBAN?

Paysera LT i takon zonës SEPA dhe kryen pagesa të menjëhershme sepse është një anëtar i SEPA. Këto transfere (në monedhë EUR) bëhen duke përdorur numrin e llogarisë IBAN.

Për të marrë ose bërë transfere në monedhë tjetër nga EUR në/nga vendet jashtë BE-së, klientët duhet të ndjekin udhëzimet e dhëna në sistem.