Njohuri bazë: 4. Llogaria IBAN.
4.02 Përdorimi i IBAN

Standardi i llogarisë IBAN përdoret në vendet SEPA: të gjitha vendet e BE së bashku me Norvegjinë, Islandën, Lihtenshtajnin, Zvicrën, San Marino dhe Monakon. SEPA përfshin 52 vende ku transferimet elektronike në euro janë realizuar në përputhje me rregullat uniforme dhe standardet e pagesave.

Të njëjtat forma transferi zbatohen për Lituaninë, prandaj, transferet e brendshme dhe ndërkombëtare në vendet SEPA kryhen përmes llogarisë IBAN duke përdorur formatin e unifikuar për urdhërat e pagesave dhe deklaratat e llogarisë.