Njohuri bazë: 4. Llogaria IBAN.
4.01 Llogaria IBAN

IBAN (numri ndërkombëtar i llogarisë bankare) është një standard ndërkombëtar i numrit të llogarisë bankare (ISO 13616) i përdorur nga bankat për të kredituar fonde në llogarinë e një marrësi. Përdoret në të gjithë Bashkimin Evropian për të bërë transfere parash ndërkombëtare dhe vendase. Lexo më shumë këtu.