13.09 Rambursarea unei plăți finalizate

Rambursarea poate fi efectuată în două moduri prin selectarea:

Proiecte și activități> Plăți primite sau

Conturi și carduri> extras de cont

Găsiți plata pe care doriți să o rambursați. În detaliile plății, veți vedea pictograma Rambursare cu două săgeți. Faceți clic pe acesta pentru a efectua o rambursare. Înainte de a efectua o rambursare, asigurați-vă că aveți un sold suficient de fonduri în contul dvs. Dacă trebuie să rambursați o plată într-o altă monedă, înainte de a o rambursa, asigurați-vă că aveți o sumă în monedă suficientă.

Dacă o rambursare nu a reușit, vă rugăm să contactați Suport clienți.

NB. Plățile colectate cu carduri de plată pot fi rambursate numai prin meniul Proiecte și activități> Plăți primite.