16.22. Programiści proszą podać unique_i ir sign_pasword. Gdzie mogę je znaleźć?

Parametr unique_id to unikalny numer użytkownika.

Parametr project_id to numer projektu, który znajdziesz w Projekty i przedsięwzięcia > Moje projekty. Obok projektu podany jest jego numer (ID).

Parametr sign_password możesz znaleźć w Projekty i przedsięwzięcia > Moje projekty >Ustawienia projektu > Podstawowe ustawienia projektu.