16.15. Jak działa płatność testowa?

Wykonując płatność testową, po wybraniu sposobu płatności będziesz przekierowany na stronę, na którą był byś przekierowany w wypadku wykonania prawdziwej płatności.

Nie są potrzebne żadne dane bankowe lub dowolne inne dane.

W Spisie płatności będziesz mógł zobaczyć płatności testowe.

Płatność testową należy aktywować w projekcie i na swojej stronie internetowej.