12.11 Płatność testowa

Aby dokonać płatności testowej, musisz wpisać TEST = 1 w swojej witrynie lub włączyć tę opcję w swoim pluginie CMS.

Na swoim koncie Paysera, w sekcji Projekty i przedsięwzięcia > Moje projekty wybierz Ustawienia projektu > Ustawienia usługi pobierania opłat. Tu "haczykami" zaznacz pola wyboru:

  • Pozwolić płatności testowe
  • Pozwól na przyjmowanie płatności z dowolnego systemu informatycznego (adres strony, z której pochodzi zapytanie, nie będzie sprawdzany).

Po wykonaniu płatności testowych wprowadź w swoim systemie TEST=0 i odznacz pole na swoim koncie Paysera. Projekt przeznaczony do wykonania testu nie może być aktywowany i zatwierdzony przez administratora strony Paysera.