12.10 Kiedy projekt zostanie zatwierdzony?

Prześlij projekt do przeglądu, a nasz administrator oceni go w ciągu jednego dnia.

Jeśli projekt nie zostanie zatwierdzony, administrator przekaże Ci uwagi dotyczące błędów lub rozbieżności. Po wprowadzeniu poprawek na podstawie uwag administratora prześlij ponownie projekt do przeglądu.