7.12. Przelew na konto użytkownika Paysera

Odbiorcą wykonywanego przelewu może być każdy użytkownik Paysera (zarówno osoba fizyczna jaki i prawna). Wykonując przelew na rzecz użytkownika Paysera należy wskazać jago wewnętrzne konto EVP**********, IBAN konta, adres mailowy i numer telefonu.

Jeśli adres mailowy lub numer telefonu nie będzie jeszcze przypisany do konkretnego konta albo jeśli użytkownik nie będzie jeszcze zarejestrowany w systemie Paysera, otrzyma on powiadomienie w formie SMS lub drogą mailową z informacją, jak ma się zarejestrować i otrzymać pieniądze. Jeśli odbiorca zostanie błędnie podany, pieniądze automatycznie wrócą na konto zleceniodawcy przelewu po 30 dniach. Jeśli zleceniodawca przelewu zainicjuje zwrot - to po 3 dniach.

Przelewy wewnętrzne mogą byc wykonywane w dowolnej walucie. Wszystkie przelewy wewnętrzne docierają do obdbiorcy nie później niż w ciągu 1 minuty.