7.07. Wyciąg z konta

Wyciąg z konta można wygenerować na kilka różnych sposobów:

  • Wybierz: RACHUNKI I KARTY > Wyciąg z kont.
  • Wybierz: RACHUNKI I KARTY > Przegląd kont > przy wybranym koncie > WYCIĄG SZCZEGÓŁOWY.

Wyciąg można wygenerowć dla wybranego okresu lub dla wybranej waluty. Jest też możliwość wygenerować wyciąg tylko dla płatności przychodzących lub wychodzących.

Wyciąg można wydrukować lub przesłać i zachować w wybranym formacie, takim jak na przykład: PDF, XLS.