10.17 Faktura pro forma. Jak ją włączyć i nią zarządzać?

Faktura pro forma pozwala nabywcy zapłacić za bilety nie od razu. W takim przypadku płatności dokonywane są na wskazane konto organizatora według danych podanych na fakturze pro forma.

Uwaga. Można wskazać zarówno konto Paysera, jak i konto w każdym innym banku.

 

Aby włączyć opcję przedpłaty, możesz to zrobić, logując się do platformy Paysera Tickets: 

Wybierz funkcję edycji wydarzenia.


 

W oknie, które się otworzy , kliknij „Rekwizyty”.

W tym miejscu należy wprowadzić dane wymagane do wystawienia faktury.

Jeśli dane nie zostały wprowadzone, postępuj zgodnie z punktem Jak aktywować funkcję wystawiania faktur VAT?

 

I włącz ostatnią opcję „Pozwól płacić według faktury pro forma”.

 

Kupując bilet, klient będzie mógł wybrać formę płatności „Faktura pro forma”. W przypadku wybrania tej metody i uzupełnienia danych faktura pro forma zostanie przesłana do klienta pocztą elektroniczną.

Okres ważności faktury - 1 tydzień. Jeśli faktura nie zostanie opłacona w ciągu tygodnia, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

 

Po otrzymaniu wpłaty organizator będzie zobowiązany do potwierdzenia zamówienia na liście zamówień.

Aby sprawdzić takie zamówienia, zaloguj się na platformie Paysera Tickets i wybierz przycisk zarządzania wydarzeniem.


 

W sekcji  Raporty > Zamówienia wybierz filtry w taki sposób: status - „W oczekiwaniu na płatność“, metoda płatności: „Faktura pro forma”.

 

Następnie należy zaznaczyć zamówienie i je potwierdzić.

 

Po wykonaniu tych czynności status zamówienia zmieni się na „Wykonane” i bilet zostanie wysłany do klienta e-mailem.