20.02 Korzyści z rachunku zastrzeżonego?

Zarządzanie ryzykiem — kupujący i sprzedający decydują się na zawarcie umowy escrow w celu zarządzania ryzykiem ewentualnego niewykonania zobowiązania lub niskiej jakości produktu / usługi, uzgadniając, że kupujący będzie rozliczał się ze sprzedawcą nie bezpośrednio, lecz za poprzez pośrednika (w tym przypadku dostawcy usługi escrow — Paysera).

 

Zabezpieczenie wpłaconych środków — Paysera, zgodnie z warunkami umowy, przechowuje wpłacone środki na rachunku escrow i wypłaca je sprzedającemu dopiero wtedy, gdy zostają spełnione warunki omówione przez strony w umowie (np. — przesłanie w przewidzianej formie potwierdzenia odbioru towaru).

W przypadku nie dojścia do skutku transakcji kupującego lub sprzedającego, Paysera zwraca zdeponowane środki dla kupującego. 

 

Ochrona interesów obu stron — Paysera dąży do ochrony interesów obu stron umowy, zarówno kupującego, jak i sprzedającego, dlatego można czuć się bezpiecznie z Paysera w charakterze pośrednika. 

             Zabezpieczenie interesów sprzedającego:    

               *Weryfikacja wiarygodności kupującego

               *Ustalane są indywidualne warunki zakupu i zwrotu mienia

               *Pieniądze zostają deponowane zawczasu — znika ryzyko niewypłacalności / zalegania z płatnością

               *Nie ma ryzyka niespodziewanego obciążenia zwrotnego „charge-back“ (odwołania płatności)

               *W przypadku zwrotu mienia (towaru) kupujący odzyskuje zapłacone środki dopiero wtedy, gdy mienie bezpiecznie dotrze do sprzedającego

            Zabezpieczenie interesów kupującego:

               *Weryfikacja wiarygodności sprzedającego

               *Ustalane są indywidualne warunki zakupu i zwrotu mienia

               *Pieniądze zostają uwolnione dopiero po przejściu mienia na własność kupującego

               *Zostają zdefiniowane terminy realizacji transakcji — sprzedający jest zainteresowany uniknięciem opóźnienia

 

Bezpieczny i rzetelny pośrednik — Paysera jest renomowanym i posiadającym wieloletnie doświadczenie podmiotem rynków finansowych, liderem pobierania płatności internetowych w krajach bałtyckich. Instytucja zapewnia bezpieczne i płynne pośrednictwo zarówno w prostych, jak i złożonych transakcjach.

Bezpieczeństwo środków: od 2012 r. Paysera jest licencjonowaną instytucją pieniądza elektronicznego, która ma prawo do prowadzenia działalności związanej z emisją pieniądza elektronicznego i świadczeniem usług płatniczych we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Licencja instytucji pieniądza elektronicznego została wydana przez Bank Litwy. Instytucja jest okresowo kontrolowana i audytowana przez Bank Centralny Republiki Litewskiej. Bank Litwy pełni funkcje nadzorcze nad uczestnikami rynków finansowych i pomaga zapewnić przejrzystość i nienaganną działalność. Oficjalna strona Banku Litwy: www.lb.lt.

Przypominamy, że przechowywane na rachunku Paysera pieniądze klientów są przechowywane zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o pieniądzu elektronicznym i instytucjach pieniądza elektronicznego Republiki Litewskiej. W tym przypadku, środki klientów:

* Są przechowywane wyłącznie na specjalnych rachunkach bankowych dla środków klientów

* Nie są wykorzystywane do celów biznesowych, nie są pożyczane ani inwestowane

* Nie podlegają windykacji z tytułu długów instytucji pieniądza elektronicznego

 

Przejrzysty proces kupna-sprzedaży — proces założenia rachunku zastrzeżonego jest krótki, jasny i przejrzysty. Wszyscy kontrahenci mają wgląd do rachunku przez cały czas toku procesu.