20.01 Co to jest rachunek zastrzeżony (Escrow)?

Rachunek zastrzeżony (ang. Escrow) — porozumienie w sprawie bezpiecznego rozliczenia, korzystne w przypadku zawarcia umów kupna-sprzedaży, umów świadczenia usług.

Zostaje zawarta umowa trójstronna (może być wielostronna), na podstawie której świadczący usługę rachunku zastrzeżonego (w tym przypadku — Paysera) zabezpiecza wpłacone przez kupującego środki do czasu wywiązania się przez sprzedającego (odbiorcę środków) z określonych w umowie warunków, np. — bezpiecznie przekaże aktywa (towary) na własność kupującego. Paysera uwolni środki kupującego dopiero po zweryfikowaniu faktu przekazania aktywów.

Więcej informacji odnajdziesz tu.