Baza wiedzy: 22. Apple Pay (PL)
22.10 Czy mogę zaktualizować usunięte karty w przypadku odnalezienia zgubionego urządzenia?

Nie, jeśli karty zostały usunięte, nie ma możliwości ich przywrócenia.

Można przywrócić wyłącznie tymczasowo zablokowane karty (po odblokowaniu).