12.17 Czy osoba może tylko administrować projektem, ale nie posiadać uprawnień do wykonywania innych, niezwiązanych z projektem, czynności na koncie?

Tak, może.

W Projekty i przedsięwzięcia > Moje projekty wybierz opcję Ustawienia projektu > Uprawnienia do administracji.

W sekcji Nadaj uprawnienie dla drugiego użytkownika możesz zaznaczyć "haczykiem" pole wyboru i przypisać wybranej osobie uprawnienie Administrowanie projektem.

Osoba musi mieć zidentyfikowane konto Paysera.