12.16 Jak włączyć płatności w ramach usługi inicjowania płatności (UIP) dla jednego lub kilku banków?

W przypadku każdego projektu możesz wybrać, w jaki sposób chcesz przyjmować wpłaty z różnych banków.

  • Wybierz: Projekty i przedsięwzięcia > Moje projekty> Ustawienia projektu > Ustawienia usługi pobierania opłat.
  • W sekcji Sposoby płatności, które chcesz przyjmować, wybierz żądany kraj.
  • Zobaczysz banki i możliwe sposoby pobierania pieniędzy.
  • Obok wybranego banku wybierz Korzystać z usługi inicjacji płatności.
  • Zapisujemy zmiany.

Dodatkowe ustawienie zabezpieczeń

Wpłaty z Usługi Inicjowania Zaliczaj opłaty za usługę inicjacji płatności tylko po otrzymaniu wyciągu bankowego - pojawiła się nowa opcja. Płatność zostanie zaksięgowana tylko wtedy, gdy zostanie potwierdzona wyciągiem bankowym.

Pamiętaj, aby zapisać zmiany.