10.09 Instrukcja sprawdzania biletów Paysera Tickets.

Zaloguj się

Zaloguj się w serwisie Paysera Tickets. Można zalogować się przez Paysera lub w inny sposób, jeśli dostępny.

 

Wejdź do ustawień wydarzenia

Wejdź do listy wydarzeń, wybierz odpowiednie wydarzenie i kliknij Zarządzaj.

 

Pobierz aplikację mobilną Paysera Tickets

Po lewej wybierz punkt menu Sprawdzanie biletów i pobierz aplikację mobilną Paysera Tickets z  Google Play lub AppStore.

 

Dokonaj synchronizacji wydarzenia z urządzeniem

Otwórz aplikację Payserą Tickets, wybierz Add Event i skanuj kod QR wydarzenia, który jest widoczny w oknie Paysera Tickets Sprawdzanie biletów (zob. poprzedni krok). Zaczekaj zanim urządzenie pobierze bilety i pod tytułem wydarzenia zostanie wyświetlony komunikat Synchronized lub Synchronizing: 100%. Bilety wydarzenia są pobrane i można je skanować.

Ważne: Podczas pobierania i skanowania biletów urządzenie mobilne musi mieć dostęp do Internetu.

 

Skanowanie biletu

Skanowanie biletu. Uruchom aplikację Paysera Tickets, wybierz Scan Tickets i skanuj kod QR biletu.

 

Ważność biletu

Po zeskanowaniu kodu QR zobaczysz, czy bilet jest ważny.

 

Ważne:

1. Podczas pobierania, synchronizowania i skanowania/sprawdzania biletów urządzenie mobilne musi mieć dostęp do Internetu.

2. Wszystkie urządzenia, które będą użyte do sprawdzania biletów, muszą mieć zainstalowaną aplikację Paysera Tickets.

3. Urządzenia powinny być zsynchronizowane z wydarzeniem.

 

Sprawdzanie i zaznaczanie biletów w sposób manualny

Wejdź do panelu wydarzenia i wybierz punkt menu Raporty > Bilety, wybierz bilet i zaznacz go.