10.08 Ustawienia typów biletów.

Podstawowe ustawienia: Tytuł - nazwa biletu widoczna na stronie wydarzenia i na bilecie gościa. Liczba - wskazana maksymalna liczba biletów do sprzedaży. Cena - cena biletu z VAT, którą płaci nabywca, bez żadnych dodatkowych dopłat.

Dodatkowe ustawienia:

Szczegółowy opis biletu - widoczny dla nabywcy przy wyborze biletu. Np. bilet ważny tylko z legitymacją uczniowską/studencką. Ten opis nie jest widoczny na bilecie, który otrzyma nabywca.

Dostępność biletu - ustawienia daty sprzedaży biletów na stronie wydarzenia. Bilety nie będą widoczne i dostępne poza ustawioną datą.

Minimalna-maksymalna liczba biletów dla nabywcy - określa ile biletów może kupić nabywca za jeden raz. Standardowe ustawienie to od 1 do 10 biletów.

Widoczność typu biletu - bilet widoczny dla wszystkich, może być widoczny tylko dla organizatora, lub niewidoczny.