10.06 Wtyczka Paysera Tickets.
  1. Zaloguj się w serwisie Paysera Tickets.
  2. Z listy wydarzeń wybierz wydarzenie, kliknij Zarządzaj.
  3. W menu po lewej wybierz zakładkę Wtyczki.
  4. Wybierz tło wtyczki i kolor czcionki. Po prawej stronie będą widoczne zmiany.
  5. Przenieś fragment kodu wtyczki na wybraną stronę.