Baza wiedzy: 1. Otwieranie konta
1.08 Bezpieczeństwo pieniędzy na koncie

Od 2012 r. Paysera jest licencjonowaną instytucją pieniądza elektronicznego, uprawnioną do prowadzenia działalności związanej emitowaniem pieniędzy elektronicznych i świadczeniem usług płatniczych we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Licencję instytucji pieniądza elektronicznego wydał Bank Litwy. Instytucja jest okresowo kontrolowana i audytowana przez Bank Centralny Republiki Litewskiej. Gwarantuje on przejrzystą i nienaganną działalność oraz nadzór nad rezultatami finansowymi. Oficjalna strona internetowa Banku Litwy: www.lb.lt.

Pieniądze przechowywane na koncie Paysera są chronione zgodnie z paragrafem 1 artykułu 25 Ustawy o pieniądzu elektronicznym i instytucjach pieniądza elektronicznego Republiki Litewskiej.

Środki klientów:

- są przechowywane tylko na specjalnych kontach, przeznaczonych do przechowywania środków klientów;

- NIE są wykorzystywane na potrzeby firmy, nie są pożyczane czy inwestowane;

- nie mogą być przedmiotem windykacji z tytułu długów instytucji pieniądza elektronicznego.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa można znaleźć tutaj.