Baza wiedzy: 1. Otwieranie konta
1.06 Konto IBAN

Konto IBAN jest tworzone dla wszystkich zidentyfikowanych klientów Paysera. Numer konta IBAN można zobaczyć, logując się do swojego konta Paysera, w menu po lewej stronie wybierając Rachunki i karty > Przegląd kont.

Konto IBAN jest używane w celu:

  • przekazu lub odbioru przelewów niepilnych SEPA w walucie Euro do / z krajów EOG
  • odbioru i przekazu przelewów natychmiastowych (SEPA Instant); 
  • do otrzymywania i wysyłania przelewów międzynarodowych w EUR pomiędzy uczestnikami TARGET2;
  • dokonywania przelewów pomiędzy użytkownikami Paysera.

Więcej informacji na temat opcji przelewów można znaleźć tutaj.