Baza wiedzy: 9. Karta Visa
9.21 Jak tymczasowo zablokować kartę Visa?

Jeśli karta została utracona lub istnieje takie podejrzenie i chcesz ją tymczasowo zablokować, wykonaj następujące kroki na swoim koncie:

1. W menu po lewej stronie wybierz Rachunki i karty > Przegląd kart;

2. Wybierz kartę, którą chcesz zablokować

3. W otwartym oknie wybierz Czasowa blokada / Odmowa, a następnie Blokuj czasowo.

Czasowe zablokowanie karty nie powoduje wypowiedzenia umowy o obsługę karty, lecz nie stwarza możliwości rozliczenia się za pomocą karty. Tymczasowe zablokowanie karty jest bezpłatne i działa natychmiast. Jeśli karta jest tymczasowo zablokowana na dłużej niż 6 miesięcy, zostaje automatycznie blokowana na stałe, a umowa o obsługę karty wygasa.

Możesz aktywować kartę w tym samym miejscu, wybierając Odblokuj.

 

Blokada karty w aplikacji Paysera: