Baza wiedzy: 9. Karta Visa
9.16 Jakie są opłaty za płatności kartą lub wypłaty gotówki z bankomatów?

Opłaty mogą być naliczane przy płatnościach kartą Visa lub przy wypłacie pieniędzy w bankomacie. Wysokość opłaty zależy od kraju i waluty, w której dokonywana jest transakcja płatnicza lub wypłacana gotówka.

Opłaty w przypadku płatności kartą płatniczą online lub w fizycznych punktach sprzedaży:

  • Jeśli rozliczasz się w krajach UE * w EUR – rozliczenie jest zawsze bezpłatne.
  • Jeśli rozliczasz się w krajach UE * w walucie innej niż EUR – jedna transakcja będzie kosztowała 0,10 EUR + 0,70 % kwoty (opłata za przewalutowanie).
  • Jeśli rozliczasz się w krajach, nie będących członkami UE (w dowolnej walucie) – jedna transakcja będzie kosztowała 0,10 EUR + 1,20 % kwoty (opłata za przewalutowanie).

Ceny za wypłaty gotówki w bankomatach:

  • Jeśli wypłacasz gotówkę w kraju UE* w EUR, jedna operacja wypłaty gotówki będzie kosztowała tylko 1 EUR.
  • Jeśli wypłacasz gotówkę w kraju UE, lecz nie w EUR, jedna operacja wypłaty gotówki będzie kosztowała 1 EUR + 1,8 % kwoty (opłata za przewalutowanie).
  • Jeśli wypłacasz gotówkę poza UE (w dowolnej walucie), jedna operacja wypłaty gotówki będzie kosztowała 1,50 EUR + 1,8 % kwoty (opłata za przewalutowanie).

Wszystkie stawki kart płatniczych Visa są wymienione tutaj.

* UE – Kraje Unii Europejskiej.