13.1.09 Kā iespējot maksājumu iniciēšanas pakalpojumu (MIP) vienai vai vairākām bankām?

Tirgotājs pats var izvēlēties veidu, kā pieņemt maksājumus no dažādām bankām.

Kā iespējot MIP apmaksas veidu?

  • pieslēdzieties savam Paysera kontam
  • kreisajā pusē izvēlieties Projekti un aktivitātes > Mani projekti > Projekta iestatījumi > Maksājumi internetā
  • izvēlieties valsti sadaļā Apmaksas veidi, kurus vēlaties pieņemt
  • tiks parādītas pieejamās bankas un iespējamie maksājumu pieņemšanas veidi
  • pie attiecīgās bankas izvēlieties Maksājumu iniciēšanas pakalpojums
  • saglabājiet izmaiņas

Klientam pieejamie papildu iestatījumi:

  • tūlītēja jaunu apmaksas veidu aktivizēšana. Jaunās bankas maksājumu pieņemšanai tiks nekavējoties aktivizētas un būs pieejamas mūsu klientiem
  • maksājumu iniciēšanas pakalpojumu maksājumu ieskaitīšana tikai pēc bankas izraksta saņemšanas. Maksājumi tiks ieskaitīti tikai pēc bankas apstiprinājuma paziņojuma saņemšanas
  • maksājumu saskaņā ar maksājuma norādījumiem maksājumu iniciēšanas un Bank Link pakalpojumā novēršana
  • maksātājam jānorāda personas kods, ja maksājumu pieņemšanai tiek izmantots maksājumu iniciēšanas pakalpojums