Biežāk uzdotie jautājumi: 20. Darījuma konts
20.04. Kā darbojas darījuma konta pakalpojums?

1. Pircējs (maksātājs), pārdevējs un aģents (darījuma konta pakalpojuma sniedzējs Paysera) paraksta trīspusēju līgumu. Līgumā atsevišķi jānosaka:

  • periods, kurā pircējam (maksātājam) jāpārskaita līdzekļi darījuma kontā un pārdevējam jānosūta aktīvs;
  • citi nosacījumi, saskaņā ar kuriem naudas līdzekļi tiek pārskaitīti pārdevējam vai atgriezti pircējam.

2. Pircējs pārskaita līdzekļus uz Paysera darījuma kontu. Komisija par pakalpojumu tiek maksāta šādi:

  • ja pakalpojuma maksu saskaņā ar līgumu maksā pircējs, viņš pārskaita aktīva cenas (darījuma summas) un komisijas maksas summu darījuma kontā;
  • ja pakalpojuma maksu saskaņā ar līgumu maksā pārdevējs, pircējs pārskaita tikai līgumā norādīto aktīva cenu, Paysera no šīs summas atskaita pakalpojuma maksu. Ja darījums neizdodas pārdevēja vainas dēļ, visi līdzekļi tiek atgriezti pircējam, un pārdevējam ir pienākums samaksāt pakalpojumu maksu atsevišķā maksājumā, kas pārdevējam jāveic 5 dienu laikā pēc maksājuma atgriešanas pircējam. Par katru nokavēto dienu tiek aprēķināts naudas sods 0,05 % apmērā;
  • ja saskaņā ar līgumu pakalpojumu maksu maksā abi, pircējs un pārdevējs, tad pircējs pārskaita līgumā norādīto aktīvu cenu un daļu no pakalpojuma komisijas maksas, un Paysera no šīs summas atskaita pakalpojuma maksu, kas jāmaksā pārdevējam.

3. Pakalpojuma sniegšanas laikā Paysera darījuma konts ir redzams līguma pusēm.

4. Pārdevējs nodod aktīvu pircējam (trešajai personai – aģentam, kurjeram, pārstāvim, ja par to ir vienošanās Līgumā) un iesniedz apliecinošus dokumentus, piemēram, izsekošanas numuru.

5. Paysera pārbauda iesniegtos dokumentus, apstrādā tos un nosūta pusēm apstiprinājuma e-pastu.

6. Pircējs nosūta e-pastu ar apstiprinājumu, ka ir saņēmis un pieņem piegādāto aktīvu un ka viņam nav pretenziju. (Svarīgi: pretenzijas, kas izvirzītas pēc aktīva nodošanas, ir pircēja un pārdevēja savstarpējas tiesvedības priekšmets, un Paysera nepiedalās šādās prasību procedūrās).

7. Paysera paziņo pārdevējam par pircēja apstiprinājumu pa e-pastu un nosūta pārdevējam apstiprinājumu.

8. Paysera pārskaita naudas līdzekļus pārdevējam vai atdod tos pircējam līgumā paredzētajos gadījumos.

9. Darījuma konts tiek slēgts.