10.19 Sēdvietu izvēles vadlīnijas

Lai pasākumam izveidotu vietu plānu, pieslēdzieties Paysera Tickets administrēšanas panelim un izvēlietiesattiecīgo pasākumu. Pasākuma izveides un rediģēšanas logā redzēsiet sadaļu „Sēdvietu izvēle”.

Jūs varat izmantot fona  attēlu, lai izveidotu plānu, vai turpināt bez tā. Ja esat izvēlējies izveidot vietu plānu pēc attēla, varat pielāgot attālumu starp rindām un krēsliem, tuvināt vai tālināt attēlu, izmantojot slīdņus.

Sēdvietu zīmēšanas rīka loga galvenie elementi:

1. Rīkjosla, kas sastāv no šādiem rīkiem:

Sēdvietu zīmēšanas rīks

Atlases rīks

Galda zīmēšanas rīks – apaļi un taisnstūra galdi

Formu zīmēšanas rīks

Vietu bez numerācijas zīmēšanas rīks

Iestatījumi

2. Vienumu navigācijas josla:

Navigācijas josla parādās, kad izmantojat atlases rīku, lai pārvietotos starp dažādu līmeņu vienumiem, piemēram, veiciet dubultklikšķi, lai ievadītu sektoru, vai noklikšķiniet uz sektora rindas, lai ievadītu jaunu rindu. Navigācijas joslā tiek parādītas saites uz augstāka līmeņa vienumu. Izvēlētā līmeņa vienums tiek atlasīts, noklikšķinot uz vienas no saitēm.

3. Objekta vadības josla:

Izvēloties objektu, loga labajā pusē tiek atvērta vadības josla, kurā ir rīki šī objekta kontrolei. Noklikšķinot loga tukšajā vietā (nevis uz objekta), josla tiek aizvērta.

4. Palīdzības josla:

Palīdzības joslā ir parādīti padomi zāles un objektu vadībai: kā kontrolēt objektus, izmantojot tastatūru un zāles tālummaiņas slīdni.

Sēdvietu sektora zīmēšana

Kad rīkjoslā esat izvēlējies zīmēšanas rīku, izmantojiet peli, lai ekrānā uzzīmētu vēlamā izmēra sektoru. Tajā jau būs norādītas vietas. Zīmējot sektoru, augšdaļā redzēsiet rindu skaita un kolonnu skaita attiecību. Atlaižot peles pogu, uzzīmētais sektors paliek izvēlēts. To arī varat izvēlēties, rīkjoslā noklikšķinot uz atlases rīka.
Kad sektors ir izvēlēts, varat veikt šādas darbības:

 • pārvietot sektoru – turiet nospiestu četrvirzienu bultiņu un velciet sektoru vēlamajā virzienā;
 • tuvināt/tālināt sektoru – velciet vienu no sektora malām, lai pievienotu vai noņemtu rindas un/vai kolonnas;
 • pagriezt sektoru – izmantojiet peli, lai turētu rotācijas bultiņu un velciet sektoru vēlamā rotācijas leņķa virzienā.

Sēdvietu sektora vadība

Kad sektors ir atlasīts, labajā pusē tiek atvērta sektora vadības josla. Šeit jūs varat:

 • mainīt sektora nosaukumu;
 • padarīt visas sektora vietas pircējiem neredzamas;
 • noteikt sektora sēdvietu redzamību atbilstoši biļetes veidam;
 • dzēst sektoru.

Biļešu piešķiršanas sadaļā iespējams:

 • piešķirt sektoram biļetes veidu;
 • izveidot jaunu biļešu veidu un piešķirt to sektoram;
 • dzēst biļetes veidu.

Sēdvietu/krēslu sadaļā varat:

 • katrā rindā pievienot krēslus (tie tiek pievienoti no kreisās puses uz labo);
 • pievienot papildu rindu (papildu rinda tiek pievienota sektora apakšdaļā).

Apstrādes rīku sadaļā varat:

 • pagriezt sektoru;
 • formēt sektoru;
 • iestatīt horizontālo attālumu starp sektora sēdvietām;
 • iestatīt vertikālo attālumu starp sektoru rindām.

Rindu marķēšanas sadaļa varat:

 • iestatīt rindu marķēšanas kārtību;
 • pievienot prefiksu rindu marķējumam;
 • iestatīt sākuma vai beigu numerāciju un sākuma rakstzīmi*;

*Ja izvēlaties alfabētisko vai romiešu numerāciju, sākuma rakstzīmju laukā ievadiet tās rakstzīmes kārtas numuru, no kuras vēlaties sākt numerāciju. Piemēram, lai sāktu numerāciju ar E (E, F, G utt.), sākuma rakstzīmju laukā ievadiet 5, jo E ir alfabēta piektais burts;

 • iestatīt rindu numerācijas virzienu;
 • iestatīt numerācijas novietojumu: kreisā, labā vai abas sektora puses.

Sēdvietu marķēšanas sadaļā varat:

 • iestatīt sēdvietu marķēšanas kārtību;
 • pievienot prefiksu sēdvietu marķējumam;
 • iestatīt sākuma vai beigu numerāciju un sākuma rakstzīmi;
 • noteikt sēdvietu numerācijas virzienu.

Sektoru marķēšanas sadaļā varat:

 • mainīt nosaukuma pozīciju uz X (horizontālās) ass;
 • mainīt nosaukuma pozīciju uz Y (vertikālās) ass;
 • iestatīt nosaukuma redzamību;
 • mainīt nosaukuma fonta lielumu.

Navigācija starp sēdvietu sektora vienībām

Pēc vajadzīgā sektora izvēles, izmantojot atlases rīku, veiciet dubultklikšķi, lai atvērtu sektoru. Šeit jūs varat pārvaldīt noteiktas rindas, noklikšķinot uz tām.

Atlasītajai rindai var piešķirt cita veida biļeti nekā pārējam sektoram. Izmantojot apstrādes rīkus, varat:

 • pagriezt sektoru;
 • formēt sektoru;
 • palielināt attālumu starp rindas sēdvietām;
 • palielināt vai samazināt sēdvietu skaitu rindā.

Izvēlētā sektora rindas rindu un sēdvietu marķēšanas pārvaldīšana ir līdzīga visa sektora pārvaldīšanai. Tas nozīmē, ka izvēlētajai rindai var būt atšķirīga numerācija un sākuma rakstzīme, kā arī atšķirīga sēdvietu numerācija nekā sektoram, kuram rinda pieder.

Veicot dubultklikšķi uz vēlamās rindas, jūs atverat rindu un varat manipulēt ar konkrētām sēdvietām. Izvēlieties vajadzīgo sēdvietu ar vienu peles klikšķi. Lai atlasītu vairākus krēslus, turiet nospiestu Ctrl taustiņu un atlasiet krēslus, noklikšķinot uz tiem.

Krēsliem var piešķirt citus biļešu veidus nekā tos, kas piešķirti rindai vai sektoram. Apstrādes rīku sadaļā krēslu var pagriezt tikai rindas iekšpusē.

Sēdvietu marķēšanas sadaļa ļauj iestatīt atsevišķu sēdvietu numerāciju un marķējumu.

Iestatīto dziļumu attiecībā pret zāli norāda navigācijas josla loga augšdaļā. Noklikšķinot uz vienas no ikonām, jūs attiecīgo objektu varat rediģēt.

Galdu zīmēšanas rīks

Izvēlieties galda veidu: taisnstūra vai apaļu.

Standarta apaļajam galdam ir 6 krēsli. Pēc galda uzzīmēšanas tiek atvērta galda vadības josla loga labajā pusē. Tāpat kā parasta sektora zīmēšanā šeit varat mainīt galda nosaukumu, padarīt galda krēslus pircējiem neredzamus, iestatīt galda sēdvietu redzamību pēc biļetes veida vai galdu izdzēst.

Biļešu piešķiršanas sadaļā varat:

 • piešķirt izvēlētajam galdam vai krēslam biļetes veidu;
 • izveidot jaunu biļetes veidu un piešķirt to galdam vai krēslam;
 • dzēst biļetes veidu.

Sēdvietu/krēslu sadaļā varat:

 • palielināt vai samazināt sēdvietu pie galda skaitu;
 • iestatīt tukšās vietas lielumu ap galdu.

Apstrādes rīku sadaļā varat:

 • pagriezt galdu;
 • iestatīt attālumu starp sēdvietām;
 • iestatīt galda lielumu;
 • automātiska mērogošana – pielāgojot galda izmēru ar apstrādes rīkiem, krēsli tiek automātiski pievienoti vai noņemti (atkarībā no galda lieluma).

Sēdvietu marķēšanas sadaļā varat veikt tādas pašas darbības kā parastā sektorā. Galda nosaukuma pozīciju varat mainīt tāpat kā sēdvietu sektorā.

Standarta taisnstūra galdam arī ir seši krēsli. Taisnstūra formas galda iestatījumi ļauj pagriezt galdu un novietot krēslus dažādās galda pusēs.

Formu zīmēšanas rīks

Izmantojot formu zīmēšanas rīku, jūs varat uzzīmēt vēlamā izmēra taisnstūri. Izmantojiet formas vadības joslā esošos rīkus, lai nosauktu taisnstūri, izvēlētos tā veidu un kontrolētu formas nosaukuma pozīciju.

Vietu bez numerācijas zīmēšanas rīks

Izmantojot vietu bez numerācijas zīmēšanas rīku, varat uzzīmēt vēlamā izmēra taisnstūri, lai atzīmētu vietu bez numerācijas zonu. Sektora vadības joslā varat nosaukt sektoru, padarīt to pircējiem neredzamu, iestatīt sektora redzamību pēc biļetes veida vai to izdzēst.

Biļešu piešķiršanas sadaļā varat:

 • piešķirt biļetes veidu sektoram (vietām bez numerācijas var būt tikai viens biļetes veids);
 • izveidot jaunu biļešu veidu un piešķirt to sektoram;
 • dzēst biļetes veidu.

Apstrādes rīku sadaļā varat pagriezt sektoru un iestatīt stāvvietu skaitu vietu bez numerācijas zonā. Nosaukuma sadaļā varat mainīt sektora nosaukuma pozīciju un fonta lielumu.

Iestatījumu rīks

Izmantojot iestatījumu rīku, varat piešķirt zālei nosaukumu vai izdzēst to vadības joslā. Šeit jūs varat izveidot sēdvietu plānu un padarīt to neredzamu pircējiem pirkšanas procesā.

Režģa vadības sadaļā varat:

 • izvēlēties vai piestiprināt kustīgus objektus pie režģa;
 • parādīt vai paslēpt režģi un iestatīt tā lielumu.

Fona attēla vadības sadaļā varat:

 • augšupielādēt attēlu (ja nepieciešams);
 • izvēlēties, vai rādīt jau augšupielādētu attēlu;
 • pielāgot attēla izmēru, tuvinot vai tālinot;
 • iestatīt attēla atrašanās vietu ekrānā;
 • noņemt attēlu;
 • pielāgot attālumu starp sēdvietām un rindām pēc augšupielādētā attēla.

Pasākuma ar sēdvietu izvēli administrēšana

Jūs nevarēsiet saglabāt pasākumu ar sēdvietu izvēli, ja katram sektoram nebūs piešķirti biļešu veidi.

Biļešu veidi, kas izveidoti uz zīmēšanas kanvas, tiks parādīti arī biļešu izveides logā, tāpēc nav nepieciešams atgriezties un izveidot jaunus biļešu veidus.

Konkrēta veida biļešu daudzums ir atkarīgs no pieejamo vietu skaita sektorā(-os), kas piešķirts šim biļešu veidam. Piemēram, ja piešķirat biļetes veidu sektoram ar X biļetēm, biļešu izveides logā nevarēsiet mainīt biļešu skaitu.

Biļešu veidi pasākumā ar sēdvietu izvēli, kas nepieder nevienam sektoram, pircējiem nebūs redzami. Piemēram, lai ģenerētu ielūgumus, jums jāizveido sektors vai jāatzīmē rindas vai vietas esošajā sektorā, kas būtu pieejams tikai kasierim. Tādā veidā pircēji nevarēs iegādāties šīs biļetes vai pat redzēt šādus sektorus/vietas, un pasākuma administrators varēs ģenerēt ielūgumu ar vietas norādi.