Biežāk uzdotie jautājumi: 14. Maksājumu pieņemšana. SMS maksājumi
14.10. SMS limiti vienam tālruņa numuram

Šobrīd tiek piemēroti šādi limiti:

  • dienas limits – 145 EUR
  • mēneša limits – 290 EUR

Tirgotājs automātiski tiek informēts e-pastā, ja tiek saņemti 43 EUR dienā un 145 EUR mēnesī.

Operators var piemērot citus (lielākus vai mazākus) dienas un mēneša limitus.

Tele2 mobilais operators piemēro 15 EUR mēneša limitu vienam atslēgvārdam un 29 EUR mēneša limitu SMS maksājumiem.