12.10 Kad mans projekts tiks apstiprināts?

Iesniedziet projektu izskatīšanai, un mūsu administrators to pārbaudīs vienas darba dienas laikā.

Ja projekts netiks apstiprināts, administrators sniegs jums komentārus par kļūdām vai neatbilstībām. Pēc labojumu veikšanas, lūdzu, atkārtoti iesniedziet projektu izskatīšanai.