12.04. Projekta apraksts.

Projekta apraksts jāiesniedz angļu valodā un citās mājaslapā pieejamajās valodās.