10.09 Paysera Tickets biļešu pārbaudes vadlīnijas

Pieslēdzieties sistēmai

Pieslēdzieties Paysera Tickets administrēšanas panelim. Jūs varat pieslēgties ar Paysera vai citiem jums pieejamiem veidiem.

Dodieties uz pasākumu administrēšanas paneli

Pasākumu pārskatā atrodiet nepieciešamo pasākumu un spiediet Administrēt.

Lejupielādējiet Paysera Tickets mobilo lietotni

Izvēlieties Biļešu pārbaude kreisās puses izvēlnē un lejupielādējiet Paysera Tickets mobilo lietotne Google Play vai AppStore.

Spiediet “pievienot”, lai atvērtu biļešu kontroliera veidlapu. Ievadiet kontroliera vārdu. Jūs varat izvēlēties tekstu, kas tiks parādīts kontroliera Paysera Tickets mobilajā lietotnē, kad biļete jau ir vai vēl nav izmantota. Ja šie lauki netiek mainīti, tiek izmantots standarta teksts. Kontroliera veidlapa ļauj rediģēt kontroliera ierakstu un redzēt, cik biļetes ir pārbaudītas. Pasākumam var izveidot neierobežotu skaitu kontrolieru.

Sinhronizējier pasākumu ar ierīci

Atveriet Paysera Tickets lietotni, izvēlieties Add Event un noskenējiet pasākuma QR kodu, kas pieejams kontroliera veidlapā, nospiežot „saite”. Uzgaidiet, kamēr biļetes tiek ielādētas un ekrānā redzams Synchronized vai Synchronizing: 100%. Tad biļetes ir lejupielādētas un var tikt skenētas.

Piezīme: lejupielādējot un skenējot biļetes, mobilajai ierīcei jābūt interneta savienojumam.

Biļešu skenēšana

Atveriet Paysera Tickets mobilo lietotni, izvēlieties Scan tickets un noskenējiet biļetes QR kodu.

Biļetes derīgums

Pēc biļetes QR koda noskenēšanas būs redzams biļetes derīgums.

Piezīme.

  1. Sinhronizējot biļetes ar pasākumu ar jūsu mobilo ierīci vai skenējot/pārbaudot biļetes, jāpārliecinās, ka ierīcei ir interneta savienojums.
  2. Paysera Tickets mobilajai lietotnei jābūt instalētai visās ierīcēs, kas tiks izmantotas biļešu pārbaudei.
  3. Sasaistiet pasākumu ar visām ierīcēm, kas tiks izmantotas biļešu pārbaudei.

Manuāla biļešu pārbaude un atzīmēšana

Pieslēdzieties pasākuma administrēšanas panelim un izvēlieties Atskaites > Biļetes, atrodiet biļeti un atzīmējiet to.