10.08. Biļešu veida iestatījumi.

Galvenie iestatījumi:

  • Nosaukums – biļetes nosaukums ir redzams pasākuma mājaslapā un uz apmeklētāja biļetes
  • Biļešu skaits – noteikts skaits biļešu, kas var tikt pārdotas uz pasākumu
  • Biļetes cena – biļetes cena ar PVN, ko samaksājis pircējs. Papildu maksas netiks piemērotas

Papildu iestatījumi:

  • Biļetes apraksts – redzams tikai izvēloties biļetes; nepieciešams, lai norādītu personu, kam biļete paredzēta, piemēram, “derīga, ja tiek uzrādīta studenta apliecība”. Šī informācija uz biļetes netiek norādīta
  • Biļešu pieejamība – laika periods, kad biļetes pieejamas tirdzniecībā pasākuma mājaslapā. Biļetes nav pieejamas un nav redzamas līdz pieejamības sākuma datumam un pēc pieejamības beigu datuma
  • Minimālais/maksimālais biļešu skaits – noteikts, cik biļešu var iegādāties klients vienā reizē. Parasti skaits ir no 1 līdz 10
  • Biļešu veida redzamība – parasti biļete ir redzama visiem, bet tā var būt redzama tikai administratoram, vai arī redzamība var tikt atspējota