10.08 Biļešu veida iestatījumi

Galvenie biļešu iestatījumi:

 • Nosaukums – biļetes nosaukums tiek parādīts pasākuma vietnē un dalībnieka biļetē.
 • Biļešu skaits – tas norāda, cik biļešu var pārdot uz pasākumu.

Galvenie cenu iestatījumi:

 • Nosaukums – cenas nosaukums tiek parādīts pasākuma vietnē un dalībnieka biļetē.
 • Cena – biļetes cena ar PVN, papildu maksa netiek piemērota.

Biļešu secības un cenu iestatījumu maiņa

Biļešu secību var mainīt, biļešu sarakstā noklikšķinot uz daudzpunktes „...”, pēc tam izvēlnē varat pārvietot biļetes uz augšu/leju.
Cenu papildu iestatījumos varat mainīt:

 • cenu aprakstu;
 • derīga no, derīga līdz. Varat izveidot vairākas cenas dažādos datumos, lai, tuvojoties pasākumam, mainītu biļetes cenu;
 • cenas redzamību:
  • publiska – cena būs redzama visiem pircējiem;
  • yikai kasieris/administrators – cena būs redzama jums, ja esat pieslēdzies administrēšanas panelim, kā arī citiem kasieriem;
 • nerādīt sarakstā – cena netiks iekļauta zemākās cenas aprēķinā, pasākuma lapā parādot summu „cena no”;
  • noklusējuma cena – šī cena tiks uzreiz atzīmēta cenrādī.

Biļešu iestatījumi

Ievadiet detalizētu biļešu aprakstu, kas būs redzams nākamajā biļešu izvēles solī.

Biļešu iestatījumos var mainīt:

 • derīga no, derīga līdz. Varat izveidot vairākas cenas dažādos datumos, lai, tuvojoties pasākumam, mainītu biļetes cenu;
 • cenas redzamību:
  • publiska – cena būs redzama visiem pircējiem;
  • tikai kasieris/administrators – cena būs redzama jums, ja esat pieslēdzies administrēšanas panelim, kā arī citiem kasieriem;
 • biļešu skaits vienā pirkumā – jūs varat mainīt diapazonu no/līdz viena pircēja biļešu skaitam.