პროდუქტები და სახელმძღვანელოები
(7)1. ანგარიში ფიზიკური პირებისთვის (7)2. ბიზნეს ანგარიში იურიდიული პირებისთვის (9)3. პროფილის პარამეტრები (1)4. ევროპული IBAN ანგარიში (6)5. ანგარიშის გაზიარება დამატებითი მომხმარებლისთვის (13)6. გადარიცხვები ადგილობრივ და საერთაშორისო ბანკებში (1)7. ჩარიცხვები ადგილობრივი და საერთაშორისო ბანკებიდან (3)8. თანხის კონვერტაცია ანგარიშებზე (28)9. ევროპული Visa ბარათი (2)10. ტრანზაქციები ნაღდი ფულით ბანკის მომსახურების ცენტრში (5)11. ტრანზაქციები ბარკოდით - QR კოდით (10)12. Paysera Checkout - საგადახდო ჰაბი (4)13. Paysera რითეილერი (7)14. ავტომატური გადარიცხვები (7)15. გადახდის განაწილება (7)16. თანხის ჩარიცხვის მოთხოვნა (4)17. პაროლით დაცული გადარიცხვა (6)18. ანგარიში ,,დანაზოგი" (1)19. საჩივრები და მომხმარებლების უკუკავშირი (1)20. პერსონალურ მონაცემთა დაცვა 21. ესქრო მომსახურება - დაემატება მალე (1)22. საკონტაქტო ინფორმაცია
პროდუქტები: 13. Paysera რითეილერი
13.03. Paysera რითეილერის პროდუქტის პირობები

 

ანგარიშების გახსნის შემდეგ, მერჩანტმა თავის სისტემაში უნდა დააინტეგრიროს ბანკის პროგრამულ გადაწყვეტილებები, API ფუნქციონალები, მონაცემთა გაცვლისა და მართვისთვის, რომლის მეშვეობითაც შეძლებს თავის მომხმარებელს შესთავაზოს ტრანზაქციების განხორციელება ბარკოდის/QR კოდის მეშვეობით.

ბარკოდის/QR კოდის მეშვეობით ტრანზაქციები შესაძლებელია განახორციელოს პეისერა ქსელის ნებისმიერმა მომხმარებელმა, რომელიც იდენტიფირებული და ვერიფიცირებულია ბანკის მიერ და გახსნილი აქვს საბანკო ანგარიში/ანგარიშები.

მომსახურების გააქტიურებისას მერჩანტს შეუძლია აირჩიოს მომსახურების სახეობა, კერძოდ, მიიღოს მხოლოდ გადახდები და/ან შესთავაზოს მომხმარებელს თანხის განაღდება ანგარიშიდან და/ან თანხის შეტანა ანგარიშზე.

მერჩანტსა და მომხმარებლებს შორის ანგარიშსწორებისას თანხების ჩამოჭრა და ასახვა ანგარიშზე ხორციელდება დროის რეალურ რეჟიმში.

QR კოდით/ბარკოდით თანხების გადახდა, განაღდება და თანხის შეტანის პროცესის დეტალები გთხოვთ, იხილოთ შესაბამის გვერდზე. 

მომსახურების გააქტიურების ტექნიკური დოკუმენტაცია, API სპეციფიკაცია და სხვა ტექნიკური დეტალები განთავსებულია პეისერა ქსელის ვებ გვერდზე: developers.paysera.com