პროდუქტები და სახელმძღვანელოები
(7)1. ანგარიში ფიზიკური პირებისთვის (7)2. ბიზნეს ანგარიში იურიდიული პირებისთვის (9)3. პროფილის პარამეტრები (1)4. ევროპული IBAN ანგარიში (6)5. ანგარიშის გაზიარება დამატებითი მომხმარებლისთვის (13)6. გადარიცხვები ადგილობრივ და საერთაშორისო ბანკებში (1)7. ჩარიცხვები ადგილობრივი და საერთაშორისო ბანკებიდან (3)8. თანხის კონვერტაცია ანგარიშებზე (28)9. ევროპული Visa ბარათი (2)10. ტრანზაქციები ნაღდი ფულით ბანკის მომსახურების ცენტრში (5)11. ტრანზაქციები ბარკოდით - QR კოდით (10)12. Paysera Checkout - საგადახდო ჰაბი (4)13. Paysera რითეილერი (7)14. ავტომატური გადარიცხვები (7)15. გადახდის განაწილება (7)16. თანხის ჩარიცხვის მოთხოვნა (4)17. პაროლით დაცული გადარიცხვა (6)18. ანგარიში ,,დანაზოგი" (1)19. საჩივრები და მომხმარებლების უკუკავშირი (1)20. პერსონალურ მონაცემთა დაცვა 21. ესქრო მომსახურება - დაემატება მალე (1)22. საკონტაქტო ინფორმაცია
11.02. რა არის ბარკოდი და QR კოდი

 

 

ბარკოდი - აღნიშნული პროდუქტისთვის ბარკოდი წარმოადგენს მომხმარებლის იდენტიფიცირებისათვის საჭირო მონაცემების ისეთი სახით ვიზუალიზაციას, რომ შესაძლებელი იყოს მისი წაკითხვა სპეციალური მოწყობილობის (სკანერის) საშუალებით. 

 

QR კოდი - მატრიცული ბარკოდის ტიპი (ორგანზომილებიანი ბარკოდი), რომელიც აღნიშნული პროდუქტისთვის წარმოადგენს მომხმარებლის იდენტიფიცირებისათვის საჭირო მონაცემების ისეთი სახით ვიზუალიზაციას, რომ შესაძლებელი იყოს მისი წაკითხვა სპეციალური ციფრული მოწყობილობის ან სმარტფონის საშუალებით;