პროდუქტები და სახელმძღვანელოები
(7)1. ანგარიში ფიზიკური პირებისთვის (7)2. ბიზნეს ანგარიში იურიდიული პირებისთვის (9)3. პროფილის პარამეტრები (1)4. ევროპული IBAN ანგარიში (6)5. ანგარიშის გაზიარება დამატებითი მომხმარებლისთვის (13)6. გადარიცხვები ადგილობრივ და საერთაშორისო ბანკებში (1)7. ჩარიცხვები ადგილობრივი და საერთაშორისო ბანკებიდან (3)8. თანხის კონვერტაცია ანგარიშებზე (28)9. ევროპული Visa ბარათი (2)10. ტრანზაქციები ნაღდი ფულით ბანკის მომსახურების ცენტრში (5)11. ტრანზაქციები ბარკოდით - QR კოდით (10)12. Paysera Checkout - საგადახდო ჰაბი (4)13. Paysera რითეილერი (7)14. ავტომატური გადარიცხვები (7)15. გადახდის განაწილება (7)16. თანხის ჩარიცხვის მოთხოვნა (4)17. პაროლით დაცული გადარიცხვა (6)18. ანგარიში ,,დანაზოგი" (1)19. საჩივრები და მომხმარებლების უკუკავშირი (1)20. პერსონალურ მონაცემთა დაცვა 21. ესქრო მომსახურება - დაემატება მალე (1)22. საკონტაქტო ინფორმაცია
18.04. რა ქმედებების შესრულებაა შესაძლებელი გახსნილ ,,დანაზოგის" ანგარიშზე

 

დარეგისტრირებულ/გახსნილ ,,დანაზოგის" ანგარიშზე შესაძლებელია შემდეგი ქმედების განხორციელაბა:

               -  გახსნისას მითითებული სასურველი დასაგროვებელი თანხის ოდენობის ნახვა;

              - ანგარიშზე/ანგარიშიდან შესრულებული ტრანზაქციების ნახვა;

              - ანგარიშის რედაქტირება, რომელიც მოიცავს: ანგარიშის სახელის/მიზნის რედაქტირებას, სასურველი დასაგროვებელი თანხის რედაქტირებას, ავტომატური გადახდის       დარეგისტრირებას/გაუქმებას/რედაქტირებას, დასრულების თარიღის დაყენებას;

              - ანგარიშის გაზიარება შესაბამისი პირისთვის/პირებისთვის და სასურველი უფლებების მინიჭება. ასევე, უკვე მინიჭებული უფლებების რედაქტირება და სრულად გაუქმება;

              - დანაზოგის ანგარიშზე თანხის დამატება - სრულდება სტანდარტული საკუთარ ანგარიშებს შორის გადარიცხვა;

              - დანაზოგის ანგარიშიდან თანხის გადარიცხვა - სრულდება სტანდარტული საკუთარ ანგარიშებს შორის გადარიცხვა;

              - თანხის გადარიცხვა და ანგარიშის დახურვა - ერთი მოქმედებით მოხდება არსებული თანხის გადაციხვა სხვა სასურველ ანგარიშზე და დაიხურება ანგარიში. თუ დანაზოგის  ანგარიშზე არ არის თანხა, პირდაპირ მოხდება ანგარიშის დახურვა.