პროდუქტები და სახელმძღვანელოები
(7)1. ანგარიში ფიზიკური პირებისთვის (7)2. ბიზნეს ანგარიში იურიდიული პირებისთვის (9)3. პროფილის პარამეტრები (1)4. ევროპული IBAN ანგარიში (6)5. ანგარიშის გაზიარება დამატებითი მომხმარებლისთვის (13)6. გადარიცხვები ადგილობრივ და საერთაშორისო ბანკებში (1)7. ჩარიცხვები ადგილობრივი და საერთაშორისო ბანკებიდან (3)8. თანხის კონვერტაცია ანგარიშებზე (28)9. ევროპული Visa ბარათი (2)10. ტრანზაქციები ნაღდი ფულით ბანკის მომსახურების ცენტრში (5)11. ტრანზაქციები ბარკოდით - QR კოდით (10)12. Paysera Checkout - საგადახდო ჰაბი (4)13. Paysera რითეილერი (7)14. ავტომატური გადარიცხვები (7)15. გადახდის განაწილება (7)16. თანხის ჩარიცხვის მოთხოვნა (4)17. პაროლით დაცული გადარიცხვა (6)18. ანგარიში ,,დანაზოგი" (1)19. საჩივრები და მომხმარებლების უკუკავშირი (1)20. პერსონალურ მონაცემთა დაცვა 21. ესქრო მომსახურება - დაემატება მალე (1)22. საკონტაქტო ინფორმაცია
18.03. ,,დანაზოგის" ანგარიშის ერთობლივად განკარგვა

 

თუ გსურთ თანხების დაგროვება სხვა მომხმარებელთან ერთად, თქვენ შეგიძლიათ ,,დანაზოგის" ანგარიზე  მისცეთ წვდომა - ,,გაუზიაროთ" თქვენთის სასურველ პირს, რომელიც ასევე უნდა იყოს ჩვენი მომხმარებელი.  

,,დანაზოგის" ანგარიშის გაზიარება შეგიძლიათ გახნის მომენტში ან შემდომ, ნებისმიერ დროს. 

ანგარიშის გაზიარებისას თქვენ შეგიძლიათ მიანიჭოთ შესაბამის პირს თქვენთვის სასურველი უფლებები - სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია მხოლოდ ნახვის და თანხის დამატების უფლების გააქტიურება და/ან ასევე, ტრანზაქციების შესრულების უფლების დაშვებაც. 

ტრანზაქციების შესრულების უფლების დაშვების შემთხვევაში შესაძლებელობა გაქვთ დამატებით დააწესოთ ლიმიტები: ყოველდღიური, ყოველთვიური და ყოველწლიური ლიმიტი.

უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე, უფლებების გააქტიურება ხდება 12 საათში.

გთხოვთ, იხილოთ გაზიარებული ანგარიშის პროდუქტის დეტალური აღწერილობა.