პროდუქტები და სახელმძღვანელოები
(7)1. ანგარიში ფიზიკური პირებისთვის (7)2. ბიზნეს ანგარიში იურიდიული პირებისთვის (9)3. პროფილის პარამეტრები (1)4. ევროპული IBAN ანგარიში (6)5. ანგარიშის გაზიარება დამატებითი მომხმარებლისთვის (13)6. გადარიცხვები ადგილობრივ და საერთაშორისო ბანკებში (1)7. ჩარიცხვები ადგილობრივი და საერთაშორისო ბანკებიდან (3)8. თანხის კონვერტაცია ანგარიშებზე (28)9. ევროპული Visa ბარათი (2)10. ტრანზაქციები ნაღდი ფულით ბანკის მომსახურების ცენტრში (5)11. ტრანზაქციები ბარკოდით - QR კოდით (10)12. Paysera Checkout - საგადახდო ჰაბი (4)13. Paysera რითეილერი (7)14. ავტომატური გადარიცხვები (7)15. გადახდის განაწილება (7)16. თანხის ჩარიცხვის მოთხოვნა (4)17. პაროლით დაცული გადარიცხვა (6)18. ანგარიში ,,დანაზოგი" (1)19. საჩივრები და მომხმარებლების უკუკავშირი (1)20. პერსონალურ მონაცემთა დაცვა 21. ესქრო მომსახურება - დაემატება მალე (1)22. საკონტაქტო ინფორმაცია
17.02. ვის შეუძლია პაროლით დაცული გადარიცხვის ფუნქციონალით სარგებლობა

 

 

პაროლით დაცული გადარიცხვის პროდუქტით შესაძლებელია ისარგებლოს პეისერა ბანკი საქართველოს ნებისმიერმა მომხმარებელმა, როგორც ფიზიკურმა, ისე იურიდიულმა პირმა, რომელიც იდენტიფირებული და ვერიფიცირებულია ბანკის მიერ, გახსნილი აქვს საბანკო ანგარიში/ანგარიშები და სარგებლობს Paysera Super App-ით.

პაროლით დაცული გადარიცხვის  პროდუქტი შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას პეისერა ბანკი საქართველოს და/ან Paysera-ს ქსელში რეგისტრირებულ მომხმარებლებს შორის.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ სხვა ბანკში აღნიშნული ფუნქციონალით თანხის გადარიცხვა ვერ განხორციელდება.