პროდუქტები და სახელმძღვანელოები
(7)1. ანგარიში ფიზიკური პირებისთვის (7)2. ბიზნეს ანგარიში იურიდიული პირებისთვის (9)3. პროფილის პარამეტრები (1)4. ევროპული IBAN ანგარიში (6)5. ანგარიშის გაზიარება დამატებითი მომხმარებლისთვის (13)6. გადარიცხვები ადგილობრივ და საერთაშორისო ბანკებში (1)7. ჩარიცხვები ადგილობრივი და საერთაშორისო ბანკებიდან (3)8. თანხის კონვერტაცია ანგარიშებზე (28)9. ევროპული Visa ბარათი (2)10. ტრანზაქციები ნაღდი ფულით ბანკის მომსახურების ცენტრში (5)11. ტრანზაქციები ბარკოდით - QR კოდით (10)12. Paysera Checkout - საგადახდო ჰაბი (4)13. Paysera რითეილერი (7)14. ავტომატური გადარიცხვები (7)15. გადახდის განაწილება (7)16. თანხის ჩარიცხვის მოთხოვნა (4)17. პაროლით დაცული გადარიცხვა (6)18. ანგარიში ,,დანაზოგი" (1)19. საჩივრები და მომხმარებლების უკუკავშირი (1)20. პერსონალურ მონაცემთა დაცვა 21. ესქრო მომსახურება - დაემატება მალე (1)22. საკონტაქტო ინფორმაცია
14.07. ავტომატური გადარიცხვების საკომისიო

 

ავტომატური გადარიცხვების რეგისტრაცია და ადმინისტრირება სრულიად უფასოა!

გადარიცხვის შესრულების დროს, გადარიცხვაზე მოქმედებს სტანდარტული გადარიცხვის ტარიფები. 

ავტომატური გადარიცხვა საკუთარ ანგარიშებს შორის - უფასო;

ავტომატური გადარიცხვა Paysera-ს ქსელში - უფასო; 

ავტომატური გადარიცხვა სხვა ბანკში - გთხოვთ იხილოთ შესაბამისი საკომისიო მიმღები ბანკის და ქვეყნის შესაბამისად.