პროდუქტები და სახელმძღვანელოები
(7)1. ანგარიში ფიზიკური პირებისთვის (7)2. ბიზნეს ანგარიში იურიდიული პირებისთვის (9)3. პროფილის პარამეტრები (1)4. ევროპული IBAN ანგარიში (6)5. ანგარიშის გაზიარება დამატებითი მომხმარებლისთვის (13)6. გადარიცხვები ადგილობრივ და საერთაშორისო ბანკებში (1)7. ჩარიცხვები ადგილობრივი და საერთაშორისო ბანკებიდან (3)8. თანხის კონვერტაცია ანგარიშებზე (28)9. ევროპული Visa ბარათი (2)10. ტრანზაქციები ნაღდი ფულით ბანკის მომსახურების ცენტრში (5)11. ტრანზაქციები ბარკოდით - QR კოდით (10)12. Paysera Checkout - საგადახდო ჰაბი (4)13. Paysera რითეილერი (7)14. ავტომატური გადარიცხვები (7)15. გადახდის განაწილება (7)16. თანხის ჩარიცხვის მოთხოვნა (4)17. პაროლით დაცული გადარიცხვა (6)18. ანგარიში ,,დანაზოგი" (1)19. საჩივრები და მომხმარებლების უკუკავშირი (1)20. პერსონალურ მონაცემთა დაცვა 21. ესქრო მომსახურება - დაემატება მალე (1)22. საკონტაქტო ინფორმაცია
15.04. შეზღუდულია თუ არა პირების რაოდენობა, ვისაც გავუგზავნი მოთხოვნას

 

 

ქვითრის განაწილების მოთხოვნის გაგზავნისას არ არის შეზღუდული პირების რაოდენობა, ვისთანაც მოხდება გადახდილი თანხის განაწილება.

თქვენ შეგიძლიათ მოთხოვნა გაუგზავნოთ როგორც მხოლოდ ერთ პირს, ასევე თქვენთვის სასურველ რაოდენობას, თანხის მოცულობიდან გამომდინარე. 

გადახდილი თანხა გადანაწილდება პროპორციულად თქვენს და შესაბამისი პირების რაოდენობაზე და ჩაგერიცხებათ მხოლოდ ის თანხები, რომელსაც დაადასტურებს შესაბამისი პირი.