პროდუქტები და სახელმძღვანელოები
(7)1. ანგარიში ფიზიკური პირებისთვის (7)2. ბიზნეს ანგარიში იურიდიული პირებისთვის (9)3. პროფილის პარამეტრები (1)4. ევროპული IBAN ანგარიში (6)5. ანგარიშის გაზიარება დამატებითი მომხმარებლისთვის (13)6. გადარიცხვები ადგილობრივ და საერთაშორისო ბანკებში (1)7. ჩარიცხვები ადგილობრივი და საერთაშორისო ბანკებიდან (3)8. თანხის კონვერტაცია ანგარიშებზე (28)9. ევროპული Visa ბარათი (2)10. ტრანზაქციები ნაღდი ფულით ბანკის მომსახურების ცენტრში (5)11. ტრანზაქციები ბარკოდით - QR კოდით (10)12. Paysera Checkout - საგადახდო ჰაბი (4)13. Paysera რითეილერი (7)14. ავტომატური გადარიცხვები (7)15. გადახდის განაწილება (7)16. თანხის ჩარიცხვის მოთხოვნა (4)17. პაროლით დაცული გადარიცხვა (6)18. ანგარიში ,,დანაზოგი" (1)19. საჩივრები და მომხმარებლების უკუკავშირი (1)20. პერსონალურ მონაცემთა დაცვა 21. ესქრო მომსახურება - დაემატება მალე (1)22. საკონტაქტო ინფორმაცია
14.06. რა ქმედების განხორციელებაა შესაძლებელი რეგისტრირებულ დავალებაზე

 

 

სისტემაში დარეგისტრირებულ ავტომატურ გადარიცხვებზე Paysera Super App-ის გამოყენებით თქვენ შეგიძლიათ შემდეგი ქმედებების განხორციელება: 

  • ავტომატური გადარიცხვის დავალების რედაქტირება, რომელიც მოიცავს ანგარიშების, მიმღების ბანკის, ვალუტის, თანხის, სიხშირის, დანიშნულების და სხვა დეტალების რედაქტირებას;
  • ავტომატური გადარიცხვის დავალების დროებით შეჩერება, რომლის გააქტიურებასაც შეძლებთ ნებისმიერ დროს;
  • ავტომატური გადარიცხვის წაშლა, რომელიც მოიცავს სრულად გაუქმებას და დავალების აღდგენა აღარ იქნება შესაძლებელი;
  • ავტომატური გადარიცხვის მეშვეობით შესრულებული ტრანზაქციების დათვალიერება;
  • ავტომატური გადარიცხვის სტატისტიკის ნახვის შესაძლებლობა, რაც მოიცავს სრულად შესრულებული ტრანზაქციების თანხობრივ ჯამს და რაონდებობას.