პროდუქტები და სახელმძღვანელოები
(7)1. ანგარიში ფიზიკური პირებისთვის (7)2. ბიზნეს ანგარიში იურიდიული პირებისთვის (9)3. პროფილის პარამეტრები (1)4. ევროპული IBAN ანგარიში (6)5. ანგარიშის გაზიარება დამატებითი მომხმარებლისთვის (13)6. გადარიცხვები ადგილობრივ და საერთაშორისო ბანკებში (1)7. ჩარიცხვები ადგილობრივი და საერთაშორისო ბანკებიდან (3)8. თანხის კონვერტაცია ანგარიშებზე (28)9. ევროპული Visa ბარათი (2)10. ტრანზაქციები ნაღდი ფულით ბანკის მომსახურების ცენტრში (5)11. ტრანზაქციები ბარკოდით - QR კოდით (10)12. Paysera Checkout - საგადახდო ჰაბი (4)13. Paysera რითეილერი (7)14. ავტომატური გადარიცხვები (7)15. გადახდის განაწილება (7)16. თანხის ჩარიცხვის მოთხოვნა (4)17. პაროლით დაცული გადარიცხვა (6)18. ანგარიში ,,დანაზოგი" (1)19. საჩივრები და მომხმარებლების უკუკავშირი (1)20. პერსონალურ მონაცემთა დაცვა 21. ესქრო მომსახურება - დაემატება მალე (1)22. საკონტაქტო ინფორმაცია
14.05. ავტომატური გადარიცხვის შესრულების პერიოდულობა

 

ავტომატური გადარიცხვის რეგისტრაციისას თქვენ უნდა მიუთითოთ გადარიცხვის შესრულების პერიოდულობა, რომელიც შეიძლება იყოს:  ყოველდღიური, ყოველკვირეული ან ყოველთვიური. 

  • ყოველდღიური ავტომატური გადარიცხვის არჩევის შემთხვევაში, თქვენ უნდა აირჩიოთ კონკრეტული დღე, თუ როდის შესრულდეს გადარიცხვა;
  • ყოველკვირეული გადარიცხვის არჩევის დროს, თქვენ უნდა მიუთითოთ კონკრეტული დღე;
  • ყოვთვიური გადარიცხვის არჩევის შემთხვევაში, გთხოვთ, აირჩიოთ კონკრეტული რიცხვი.