პროდუქტები და სახელმძღვანელოები
(7)1. ანგარიში ფიზიკური პირებისთვის (7)2. ბიზნეს ანგარიში იურიდიული პირებისთვის (9)3. პროფილის პარამეტრები (1)4. ევროპული IBAN ანგარიში (6)5. ანგარიშის გაზიარება დამატებითი მომხმარებლისთვის (13)6. გადარიცხვები ადგილობრივ და საერთაშორისო ბანკებში (1)7. ჩარიცხვები ადგილობრივი და საერთაშორისო ბანკებიდან (3)8. თანხის კონვერტაცია ანგარიშებზე (28)9. ევროპული Visa ბარათი (2)10. ტრანზაქციები ნაღდი ფულით ბანკის მომსახურების ცენტრში (5)11. ტრანზაქციები ბარკოდით - QR კოდით (10)12. Paysera Checkout - საგადახდო ჰაბი (4)13. Paysera რითეილერი (7)14. ავტომატური გადარიცხვები (7)15. გადახდის განაწილება (7)16. თანხის ჩარიცხვის მოთხოვნა (4)17. პაროლით დაცული გადარიცხვა (6)18. ანგარიში ,,დანაზოგი" (1)19. საჩივრები და მომხმარებლების უკუკავშირი (1)20. პერსონალურ მონაცემთა დაცვა 21. ესქრო მომსახურება - დაემატება მალე (1)22. საკონტაქტო ინფორმაცია
12.06. შესაძლებელია მიღებული გადახდების ერთ ანგარიშზე შეგროვება?

 

დიახ, შესაძლებელია მიუთითოთ კონკრეტული ანგარიში, რომელზეც მიიღებთ კონკრეტული პროექტის ფარგლებში მიღებულ გადახდებს. 

ამისათვის გთხოვთ, თქვენი ინტერნეტ ბანკიდან გადახვიდეთ პროექტები და აქტივობები > ჩემი პროექტები > პროექტის პარამეტრები > ზოგადი პროექტის პარამეტრები > აირჩიეთ თქვენი ანგარიშების ჩამონათვალიდან კონკრეტული ანგარიში, რომელზეც მოხდება აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მიღებული თანხების აკუმულირება. 

სურვილის შემთხვევაში, ასევე შეგიძლიათ აირჩიოთ ვალუტა, თუ რა ვალუტაში ჩაგერიცხოთ მიღებული თანხები. აღნიშნული ველის შევსების შემთხვევაში, ნებისმიერ ვალუტაში მიღებული თანხა ავტომატურად დაკონვერტირდება ბანკში არსებული მიმდინარე დღის კომერციული კურსით და ჩაგერიცხებათ ანგარიშზე. 

თუ არ გააქტიურებთ აღნიშნულ ველს, თანხა დაჯდება გადახდის ვალუტის შესაბამისად, თქვენს მულტისავალუტო ანგარიშზე.