პროდუქტები და სახელმძღვანელოები
(7)1. ანგარიში ფიზიკური პირებისთვის (7)2. ბიზნეს ანგარიში იურიდიული პირებისთვის (9)3. პროფილის პარამეტრები (1)4. ევროპული IBAN ანგარიში (6)5. ანგარიშის გაზიარება დამატებითი მომხმარებლისთვის (13)6. გადარიცხვები ადგილობრივ და საერთაშორისო ბანკებში (1)7. ჩარიცხვები ადგილობრივი და საერთაშორისო ბანკებიდან (3)8. თანხის კონვერტაცია ანგარიშებზე (28)9. ევროპული Visa ბარათი (2)10. ტრანზაქციები ნაღდი ფულით ბანკის მომსახურების ცენტრში (5)11. ტრანზაქციები ბარკოდით - QR კოდით (10)12. Paysera Checkout - საგადახდო ჰაბი (4)13. Paysera რითეილერი (7)14. ავტომატური გადარიცხვები (7)15. გადახდის განაწილება (7)16. თანხის ჩარიცხვის მოთხოვნა (4)17. პაროლით დაცული გადარიცხვა (6)18. ანგარიში ,,დანაზოგი" (1)19. საჩივრები და მომხმარებლების უკუკავშირი (1)20. პერსონალურ მონაცემთა დაცვა 21. ესქრო მომსახურება - დაემატება მალე (1)22. საკონტაქტო ინფორმაცია
10.02. ნაღდი ფულის გატანა

 

თქვენ შეგიძლიათ გაიტანოთ ნაღდი ფული თქვენი ანგარიშიდან ბანკის მომსახურების ცენტრიდან.

გაითვალისწინეთ, რომ თანხის გატანისას უნდა მოხდეს თქვენი იდენტიფიკაცია, რისთვისაც აუცილებელია, რომ თან იქონიოთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

დამატებითი იდენტიფიკაციის მიზნით, გასავლის ტრანზაქციის შესრულებისას,  ჩვენგან მიიღებთ ერთჯერად დადასტურების კოდს სისტემაში მითითებულ ტელეფონის ნომერზე. შესაბამისად, გთხოვთ, თან იქონიოთ აღნიშნული ტელეფონის ნომერი, რაღა უკარნახოთ ჩვენი სალაროს თანამშრომელს კოდი. წინააღმდეგ შემთხვევაში თანხის გატანის ტრანზაქცია ვერ შესრულდება. 

გთხოვთ იხილოთ თანხის გატანის საკომისიოები.