პროდუქტები და სახელმძღვანელოები
(7)1. ანგარიში ფიზიკური პირებისთვის (7)2. ბიზნეს ანგარიში იურიდიული პირებისთვის (9)3. პროფილის პარამეტრები (1)4. ევროპული IBAN ანგარიში (6)5. ანგარიშის გაზიარება დამატებითი მომხმარებლისთვის (13)6. გადარიცხვები ადგილობრივ და საერთაშორისო ბანკებში (1)7. ჩარიცხვები ადგილობრივი და საერთაშორისო ბანკებიდან (3)8. თანხის კონვერტაცია ანგარიშებზე (28)9. ევროპული Visa ბარათი (2)10. ტრანზაქციები ნაღდი ფულით ბანკის მომსახურების ცენტრში (5)11. ტრანზაქციები ბარკოდით - QR კოდით (10)12. Paysera Checkout - საგადახდო ჰაბი (4)13. Paysera რითეილერი (7)14. ავტომატური გადარიცხვები (7)15. გადახდის განაწილება (7)16. თანხის ჩარიცხვის მოთხოვნა (4)17. პაროლით დაცული გადარიცხვა (6)18. ანგარიში ,,დანაზოგი" (1)19. საჩივრები და მომხმარებლების უკუკავშირი (1)20. პერსონალურ მონაცემთა დაცვა 21. ესქრო მომსახურება - დაემატება მალე (1)22. საკონტაქტო ინფორმაცია
5.05. რა ქმედებებს ახორციელებს დამატებითი მომხმარებელი გაზიარებულ ანგარიშზე?

 

დამატებით მომხმარებელს გაზიარებულ ანგარიშზე შეუძლია შემდეგი ქმედებების განხორციელება:

  • ძირითადი მომხმარებლის მიერ მინიჭებული უფლების შესაბამისად ანგარიშის/ანგარიშების მართვა;
  • ნებართვის გაუქმება; 
  • გაცემული უფლებების და ლიმიტების გადამოწმება;
  • ანგარიშის სახელის ცვლილება მარტივი იდენტიფიკაციისათვის (შეცვლილი სახელი უჩანს მხოლოდ შესაბამის მომხმარებელს, ვინც ახორციელებს ცვლილებას);
  • არასაჭირო ვალუტების დაფარვა - რაც ნიშნავს, რომ დამატებით მომხმარებელს შეუძლია დამალოს ჩამონათვალიდან შესაბამისი ვალუტა.